Ga naar de sectie met hoofdinhoud.Welkom. U bent niet aangemeld. Aanmelden Begin van de sectie met hoofdinhoud. Afdrukbaar formaat De actie kan niet worden voltooid. Cookies zijn niet geactiveerd in uw browser. Activeer cookies in uw browservoorkeuren en vernieuw de browser om door te gaan. 

Privacyovereenkomst 

Kies een taal 

 

 

Verklaring van toestemming

 

 

 

Ik geef METRO AG, Metro-Straße 1 in 40235 Düsseldorf, Duitsland toestemming om mijn persoonsgegevens die ik verstrek tijdens de gebruikersregistratie, de registratie voor job alerts en het aanmaken van mijn persoonlijke profiel zoals beschreven onder 2.a) en 2.b) van het Privacybeleid voor de volgende doeleinden te verwerken:

 

 

 

 • Aanmaken en onderhouden van mijn gebruikersaccount, persoonlijk profiel en job alert-registratie

 • Het mogelijk maken van videosollicitatiegesprekken tijdens de sollicitatieprocedure, afhankelijk van mijn vrijwillige deelname

 • Communicatie per e-mail voor carrièregerelateerde en andere informatie, met inbegrip van het verzenden van inloggegevens

 

 

 

De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en de verstrekking van bovengenoemde gegevens is vrijwillig. Deze toestemming kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door middel van een kennisgeving aan METRO Cash AG. Een dergelijke kennisgeving kan bijvoorbeeld per e-mail worden verstuurd aan withdraw-consent@taleo.metro.jobs. Houd er echter rekening mee dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Als er geen toestemming wordt verleend of als deze is ingetrokken, dan is er geen sprake van negatieve effecten of een negatieve impact. Als u vragen hebt in verband met deze toestemmingsverklaring of over METRO's gegevensbescherming in het algemeen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen: withdraw-consent@taleo.metro.jobs. Op elk gewenst moment hebt u toegang tot uw gegevens door in te loggen op de websites van METRO voor werkzoekenden en sollicitanten door uw profiel en sollicitaties te openen en uw inzending(en) in te trekken en uw account te deactiveren. Als u uw aan ons verleende toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor vacatures en carrièrekansen wilt intrekken, kunt u ook contact met ons opnemen via withdraw-consent@taleo.metro.jobs.

 

 

 

Meer informatie kunt u vinden in ons Privacybeleid [link] dat indien nodig bijgewerkt wordt.

 

 

 

Onze vacatures en carrièrekansen zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder deze leeftijd. We moedigen websitebezoekers sterk aan om zich hiervan bewust te zijn. Personen jonger dan 16 jaar die op zoek zijn naar een baan en die hun persoonsgegevens verstrekken, mogen dit alleen doen met de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Door gebruik te maken van METRO's carrièrekansen en vacatures bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent, of minstens 16 jaar oud bent en de toestemming van uw ouders hebt om gebruik te maken van onze website, werkgelegenheidsdiensten en sollicitatietools.

 

 

 

[X] Ik heb deze toestemmingsverklaring begrepen en geef toestemming voor de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens voor de in deze toestemmingsverklaring beschreven doeleinden.

 

 


Wereldwijde kennisgeving inzake gegevensbescherming

 
1. Algemene informatie

a) Inleiding

Met deze verklaringen inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over de verwerking van gegevens en de bescherming van gegevens in verband met onze METRO-website voor werkzoekenden en sollicitanten. Deze website ondersteunt METRO en de aan haar gelieerde bedrijven bij het werven en plaatsen van personeel door middel van zoekfuncties, online sollicitaties en communicatie- en notificatiefunctionaliteiten. Het respecteren van uw privacy en ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van hoe uw gegevens worden gebruikt voor deze wervings- en aanstellingsdoeleinden is belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming wordt behandeld. We vragen u daarom om de volgende verklaringen inzake gegevensbescherming te lezen of contact met ons op te nemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming of ons plaatsingsproces. Voor een specifieke sollicitatie naar een vacature wordt u gevraagd een afzonderlijke privacyverklaring te lezen en in te stemmen met de indiening van uw gegevens bij de selectieprocedure voor sollicitanten binnen het betreffende bedrijf.

 

b) Verwerkingsverantwoordelijke

Wij, METRO AG, Metro-Straße 1 in 40235 Düsseldorf, Duitsland (hierna ook "METRO” genoemd) zijn de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG en zijn derhalve verantwoordelijk voor de in dit document beschreven gegevensverwerking. Dit geldt voor de persoonsgegevens die u verstrekt op onze globale METRO-wervingswebsite en niet voor sollicitaties die u indient bij een specifieke METRO-onderneming. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de gegevensverwerking kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens u hieronder kunt vinden.

 

C) Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

 
2. Informatie omtrent de verwerking
 

A) Gebruikersregistratie

 

U kunt desgewenst een gebruikersaccount registreren op onze globale METRO-website voor werkzoekenden en sollicitanten door uw uitgebreide persoonlijke profiel aan te maken. Via uw account kunt u ons via onze website uw online sollicitaties toesturen voor vacatures bij het aan METRO gelieerde bedrijf.

 

Om uw eigen uitgebreide persoonlijke profiel aan te maken, dient u persoonsgegevens te verstrekken, waaronder uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats. U kunt uw profiel met de verstrekte persoonlijke informatie te allen tijde bekijken, wijzigen of deactiveren door uw account (Mijn Profiel) te openen en de gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord in te voeren. Als u al een persoonlijk profiel voor sollicitatieregistratie hebt aangemaakt op onze METRO-website voor werkzoekenden, dan kunt u met deze toegangsgegevens een uitgebreider persoonlijk profiel aanmaken. Kopieer hiertoe alle informatie die u tijdens het registratieproces hebt verstrekt naar uw uitgebreide persoonlijke profiel. Ook kunt u desgewenst uw persoonlijke profielgegevens invullen met behulp van uw LinkedIn®-account. Door een eenmalige registratie en door uw e-mailadres en wachtwoord dat u voor LinkedIn® gebruikt te bevestigen, wordt geselecteerde informatie gekopieerd naar uw sollicitatie via het online vacatureportaal. Dit kan de informatie zijn die is opgeslagen in uw LinkedIn®-profiel: naam, achternaam, werkervaring, toegepaste studies, vaardigheden en kennis of aanbevelingen. U kunt kiezen welke informatie u van LinkedIn®- naar uw Taleo-account wilt overbrengen.

 

U kunt de verstrekte gegevens op elk moment in uw account bekijken en bijwerken en u kunt uw sollicitatie intrekken door de inzending te openen en op de knop "Withdraw" (intrekken) te klikken. Uw profiel is toegankelijk voor medewerkers van het wervingsteam van METRO AG of van het lokale METRO-bedrijf waar u solliciteerde. De medewerkers hebben toegang om uw profielstatus te controleren en voor ondersteuningsdoeleinden - d.w.z. het opnieuw instellen van uw wachtwoord. U kunt uw profiel als sollicitatie indienen voor openstaande sollicitaties bij de gelieerde METRO-bedrijven die vacatures aanbieden op METRO-websites. Klik hier om erachter te komen welke bedrijven bij METRO horen.

 

Door het sollicitatieformulier in te vullen, een sollicitatie in te dienen, e-mails te verzenden of verdere persoonsgegevens te verstrekken aan de medewerkers van een gelieerd METRO-bedrijf als onderdeel van het sollicitatieproces, stelt u uw persoonsgegevens ter beschikking aan het specifieke, gelieerde METRO-bedrijf. Voor dit proces informeren wij u afzonderlijk in een bedrijfsspecifieke verklaring inzake dataprivacy. U krijgt dan de vraag om deze te erkennen en ermee in te stemmen.

 

Als u over het algemeen geïnteresseerd bent in vacatures, of als METRO en de aan METRO gelieerde bedrijven op dit moment geen interessante vacature aanbieden, kunt u zich inschrijven voor job alerts (vacacturemeldingen). Voordat u via e-mail job alerts kunt ontvangen, dient u specifieke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, functiecategorie en werklocatievoorkeuren. Om de registratie te bevestigen dient u METRO's wervingsoplossing toestemming te geven om u automatisch een bericht te sturen naar het opgegeven e-mailadres zodra geschikte vacatures op basis van uw criteria beschikbaar zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldfunctie in de job alert-notificatie.

Uw persoonsgegevens die u bij de accountregistratie, het aanmaken van uw profiel en de registratie voor job alerts opgeeft, worden verwerkt voor het uitvoeren van deze diensten. Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd met uw voorafgaande toestemming en is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de AVG. U verstrekt uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. U kunt zich echter niet registreren en een account op onze website gebruiken als u uw gegevens niet verstrekt. Als u geen gebruik wenst te maken van deze online dienst, dan kunt u nog steeds schriftelijk sollicitaties sturen naar het aan METRO gelieerde bedrijf van uw keuze. Uw sollicitatiegegevens worden verwerkt om beslissingen te nemen over het aangaan van een overeenkomst met u en voor personeelsadministratiedoeleinden voor de voltooiing van een wervingsproces. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de AVG. Het verstrekken van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk om met u een overeenkomst te kunnen sluiten. Als dit wettelijk vereist is, dan worden uw persoonlijke gegevens ook gebruikt om wettelijke verplichtingen na te komen. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder c), van de AVG.

 

Als u uw gegevens en een sollicitatie indient via onze carrière- en vacaturewebsites, dan hebben de aan de METRO Group gelieerde bedrijven, waarbij u gesolliciteerd hebt, toegang tot uw gegevens. Tot de medewerkers met toegangsrechten binnen deze bedrijven behoren geautoriseerde operators, zoals leden van de IT-afdelingen, Human Resources-afdelingen en de personen die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van vacatures en het inhuren van medewerkers. Deze verwerking is noodzakelijk voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en om een beslissing te nemen over het aangaan van een overeenkomst met u. De verwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de AVG. Het verstrekken van uw gegevens is nodig om ons en onze gelieerde bedrijven in staat te stellen te beslissen over uw sollicitatie en over het aangaan van een overeenkomst met u.

 

Onze METRO-website voor werkzoekenden en sollicitanten en de lokale carrièrewebsites van aan METRO gelieerde bedrijven worden aangeboden via technische, webgebaseerde oplossingen van derden die ons helpen bij het beheren van sollicitaties. Hierdoor hebben ook onze dienstverleners toegang tot uw persoonlijke gegevens. Onze dienstverleners treden namens ons op als gegevensverwerkers volgens artikel 28 van de AVG. METRO en zijn dienstverleners gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Alle persoonsgegevens die aan METRO of zijn dienstverleners worden verstrekt, worden versleuteld verzonden en opgeslagen. De gegevens die u tijdens de job alert-registratie, het aanmaken van een profiel en het sollicitatieproces verstrekt, worden in deze oplossing opgeslagen op een server in Frankfurt, Duitsland. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan ondersteuningsteams in Europa, de Verenigde Staten en Azië. Deze teams hebben toegang tot de oplossingen om ondersteuning te verlenen aan sollicitanten, METRO AG en de aan METRO gelieerde bedrijven. Deze verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van onze legitieme belangen voor het verlenen van steun en is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Deze gegevensdoorgifte naar Azië en de VS omvat een doorgifte naar derde landen buiten de EU en de EER. Er bestaat geen besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, op grond waarvan de Commissie van de Europese Unie heeft besloten dat deze landen een passend beschermingsniveau waarborgen. De gegevensdoorgifte is gebaseerd op passende waarborgen, d.w.z. modelcontractbepalingen. Nadere informatie of kopieën van deze beveiligingen kunnen aangevraagd worden door middel van een vormloos verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming onder gebruikmaking van de contactgegevens vermeld onder 1. c).

 

Tijdens de sollicitatieprocedure kunt u uitgenodigd worden om vrijwillig deel te nemen aan een videosollicitatiegesprek. In dit geval worden uw naam, e-mailadres en functiecode weergegeven op het online platform van onze externe dienstverlener voor videosollicitatiegesprekken. Om videosollicitatiegesprekken mogelijk te maken, te plannen en om ondersteuning te bieden bij technische problemen, worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan de aanbieder van het videosollicitatieplatform en opgeslagen op een server in Amsterdam, Nederland. Met betrekking tot alle andere persoonsgegevens die in verband met een dergelijk videosollicitatiegesprek worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, wordt u voorafgaand aan het sollicitatiegesprek op het platform geïnformeerd. Daarbij wordt uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de AVG.

 

We geven uw persoonsinformatie niet vrij aan andere ontvangers zonder uw toestemming of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Deze vrijgave van uw persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder c) van de AVG. 

 

Op basis van uw toestemming bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u op de hoogte te stellen van vacatures of om uw ingediende sollicitaties te verwerken, tenzij de wet anders bepaalt. Deze opslag van uw persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen, is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, onder c) van de AVG. Uw sollicitatiegegevens worden na voltooiing van de betreffende sollicitatieprocessen nog zes maanden in ons sollicitatiebeheersysteem opgeslagen. Dit is nodig om bewijs te bewaren voor een mogelijke rechtszaak over discriminatie in een later stadium, hetgeen ons rechtmatig belang is. Het bewaren van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Uw gebruikersaccount en de bijgevoegde persoonsgegevens worden tot vierentwintig maanden na uw laatste activiteit opgeslagen of totdat u deze in het accountmenu deactiveert of ons om deactivering verzoekt.

 

b) Communicatie via e-mail

 

Door u aan te melden op de website van METRO voor werkzoekenden en sollicitanten, of op een van de subsites die eigendom zijn van of beheerd worden door aan METRO gelieerde bedrijven, wordt uw e-mailadres gebruikt om u e-mails te sturen met carrièregerelateerde en andere relevante informatie. De e-mails die u ontvangt kunnen ook inloggegevens bevatten en aankondigingen over het verlopen van uw account en waarschuwingen over interessante vacatures op basis van uw profiel en de verstrekte voorkeuren. Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd met uw voorafgaande toestemming en is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de AVG. U verstrekt uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Als u uw e-mailadres echter niet verstrekt, dan kunnen wij u geen e-mails met informatie sturen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt of totdat uw account wordt gedeactiveerd. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen van METRO of aan METRO gelieerde bedrijven, dan kunt u uw voorkeuren en instellingen beheren in uw profiel. Om dit te doen, klikt u op de afmeldlink in de job alert-notificatie. U kunt ook contact opnemen met onze portaalbeheerder en hulp vragen bij verwijdering uit notificatiediensten (administrator@taleo.metro.jobs).

c) Cookies

 

METRO's websites voor werkzoekenden en sollicitanten maken gebruik van technische oplossingen om informatie te geven over carrière en vacatures. Dit omvat het gebruik van cookies en sessiecookies. Cookies en sessiecookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer worden opgeslagen. Cookies en sessiecookies worden op onze websites gebruikt om zoek- en registratiestappen mogelijk te maken en te ondersteunen, bijvoorbeeld door uw locatie en inloggegevens vast te stellen. Cookies en sessiecookies kunnen ook informatie geven over uw technische apparaat, de browser en browserversie om te helpen bij de weergave van de inhoud op de website. Deze gegevensverwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Deze verwerking is noodzakelijk om onze legitieme belangen in de vorm van het waarborgen en verbeteren van de functies van onze website na te streven. U verstrekt uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Als u echter geen cookies en sessiecookies accepteert, dan kunt u niet alle functies van onze website gebruiken om informatie over vacatures en carrièreaanbiedingen te ontvangen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat uw browser is afgesloten. Andere cookies worden opgeslagen totdat deze verlopen of u deze verwijdert. U kunt cookies te allen tijde in uw browser behouden, bekijken en verwijderen door de instellingen en/of browseropties te openen. Op deze manier kunt u de opslag van cookies deactiveren of beperken door uw browser zodanig in te stellen dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen.

 

D) Websitebezoekersgegevens

 

Bezoekersgegevens en sollicitantengegevens van de website, die geanonimiseerd zijn, worden verzameld door onze technische oplossingen in verband met de METRO-website voor werkzoekenden en sollicitanten om uw toegang tot onze webpagina's vast te leggen. Het kan voorkomen dat de vastgelegde gegevens uw IP-adres omvatten, dat echter onmiddellijk wordt gewist, het besturingssysteem van het apparaat dat voor de toegang werd gebruikt, de website van waaruit u ons hebt bezocht, de websites die u bezoekt of de zoektermen die u hebt gebruikt om onze website te vinden. De gegevens worden vóór gebruik altijd geanonimiseerd. Dit gebeurt voor statistische en veiligheidsdoeleinden. Dit is noodzakelijk om het legitieme belang in de vorm van de verbetering en beveiliging van onze diensten na te streven. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG.  U verstrekt uw persoonsgegevens op vrijwillige basis.

 

De voortdurende ontwikkeling van het internet maakt incidentele aanpassingen van onze verklaringen omtrent gegevensbescherming noodzakelijk. Wij behouden ons het recht voor om indien nodig wijzigingen aan te brengen.

3. Uw rechten
 

Als betrokkene kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met een kennisgeving naar de hierboven onder onder 1. c) vermelde contactgegevens om uw rechten volgens de AVG uit te oefenen. Het gaat om de volgende rechten:

 
 • Het recht op informatie over de gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht van inzage, artikel 15 van de AVG),

 • Het recht om de rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG),

 • Het recht om wissing van persoonsgegevens te eisen. Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, dan dienen andere de verwerkingsverantwoordelijken van dit verzoek om wissing van persoonsgegevens op de hoogte gebracht te worden (recht op gegevenswissing, artikel 17 van de AVG),

 • Het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG),

 • Het recht om de persoonsgegevens betreffende de betrokkene te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en om te verzoeken om toezending van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG),

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar, artikel 21 van de AVG),

 • Het recht om een gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om een op uw toestemming gebaseerde gegevensverwerking te stoppen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking (recht om de toestemming in te trekken, artikel 7 van de AVG).

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid als u de gegevensverwerking als een inbreuk op de AVG beschouwt (het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, artikel 77 van de AVG).