Przejście do sekcji głównej zawartości.Nie zalogowano. Zaloguj się Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku Nie można ukończyć czynności. Obsługa plików cookie w przeglądarce jest wyłączona. Aby kontynuować, proszę włączyć obsługę plików cookie w preferencjach przeglądarki i odświeżyć przeglądarkę. 

Umowa o prywatności 

Wybierz język 

 

 

Deklaracja zgody

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf, Niemcy, wszelkich danych osobowych podanych przez mnie w trakcie procesu aplikacji i prowadzenia wideorozmów o pracę zgodnie z opisem w punkcie 2. a) i 2. b) naszej polityki prywatności danych do następujących celów:

 

 

 

 • Otrzymywanie powiadomień o dostępnych ofertach pracy zgodnie z aplikacją na moim profilu

 • Umożliwienia prowadzenia rozmów wideo w ramach procesu aplikacji w zależności od mojego dobrowolnego udziału

 • Komunikacji e-mailowej w zakresie informacji związanych z karierą i innych informacji, w tym związanych z przesyłaniem danych do logowania

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i podanie takich danych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie ze skutkiem następczym poprzez powiadomienie METRO AG. Takie powiadomienie należy przesłać w wiadomości e-mail na adres withdraw-consent@taleo.metro.jobs. Proszę jednak zauważyć, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nieprzekazanie lub wycofanie zgody nie ma negatywnego wpływu. W przypadku pytań w odniesieniu do niniejszej deklaracji zgody lub ogólnej ochrony danych przez METRO prosimy o kontakt: withdraw-consent@taleo.metro.jobs. Jeśli użytkownik pragnie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w zakresie poszukiwania pracy, może się z nami skontaktować pod adresem withdraw-consent@taleo.metro.jobs.

 

 

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności [link], która będzie aktualizowana według potrzeb.

 

 

 

Nasze oferty pracy nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 16 lat. Nie zbieramy w świadomy sposób informacji od dzieci poniżej tego wieku. Prosimy, aby osoby odwiedzające naszą stronę miały tego świadomość. Osoby poniżej 16 roku życia, które szukają pracy i przekazują swoje dane osobowe, mogą to zrobić wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Poprzez korzystanie z ofert pracy spółki METRO użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat lub że ma przynajmniej 16 lat i ma zgodę rodziców na korzystanie z naszej strony internetowej, usług w zakresie zatrudnienia i narzędzi aplikacyjnych.

 

 

[X] Rozumiem niniejszą deklarację zgody i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej do celów opisanych w niniejszej deklaracji zgody.

 

Ogólnoświatowa informacja o ochronie danych osobowych


1. Informacje ogólne

 

a) Wstęp
W niniejszych Powiadomieniach dotyczących ochrony danych przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania i prywatności danych na naszej stronie internetowej METRO przeznaczonej dla osób poszukujących pracy i kandydatów. Zadaniem strony internetowej, którą odwiedza użytkownik, jest wspieranie firmy METRO i jej spółek zależnych w rekrutacji i czynnościach związanych z przydzielaniem stanowisk poprzez umożliwienie wyszukiwania pracy, składania aplikacji przez internet oraz w przekazywaniu komunikatów i powiadomień. Przestrzeganie prywatności i zapewnienie odpowiednich informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników do celów rekrutacji i zatrudnienia są dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. W związku z tym zachęcamy użytkowników do zapoznania się z poniższymi Powiadomieniami dotyczącymi ochrony danych lub skontaktowania się z nami w przypadku dodatkowych pytań na temat prywatności danych lub procesu wyboru kandydatów. W przypadku ubiegania się o konkretne stanowisko użytkownik zostanie poproszony o przeczytanie odpowiedniego oświadczenia o prywatności i wyrażenie zgody na przekazanie danych odpowiedniej firmie w celu realizacji procesu wyboru kandydatów.

 

b) Administrator
My, w imieniu spółki METRO AG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Niemcy (w dalszej części nazywanej również „METRO”), jesteśmy administratorem zgodnie z RODO i w związku z tym ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie danych zgodnie z poniższym opisem. Dotyczy to danych osobowych przekazywanych przez użytkowników na naszej stronie internetowej METRO Job Alert i nie obejmuje powiadomień o ofertach pracy przekazywanych na naszej globalnej stronie internetowej METRO ani aplikacji przesyłanych do konkretnej spółki METRO. Pytania i żądanie dotyczące przetwarzania danych należy zgłaszać naszemu specjaliście ds. ochrony danych, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 

c) Specjalista ds. ochrony danych
Użytkownicy mogą się kontaktować z naszym specjalistą ds. ochrony danych w dowolnym czasie, korzystając z poniższych danych kontaktowych: 

E-mail: dataprivacy@metro,jobs.


2. Informacje dotyczące przetwarzania

 

a) Tworzenie profilu do celów powiadomień o dostępnych ofertach pracy

 

Jeśli użytkownik jest ogólnie zainteresowany ofertami pracy lub jeśli spółka METRO i jej spółki zależne obecnie nie oferują miejsc pracy, którymi użytkownik byłby zainteresowany, użytkownik może się zdecydować na otrzymywanie powiadomień o dostępnych ofertach pracy.

Przed otrzymaniem powiadomień o dostępnych ofertach pracy użytkownik musi utworzyć profil osobisty, podając określone informacje, w tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kategorię pracy i preferencje dotyczące lokalizacji. Aby potwierdzić rejestrację, musimy uzyskać zgodę użytkownika na przesyłanie przez rozwiązanie rekrutacyjne METRO automatycznych powiadomień na podany adres e-mail w chwili pojawienia się ofert spełniających kryteria określone przez użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi w dowolnym czasie za pomocą funkcji rezygnacji z subskrypcji w powiadomieniu o ofertach pracy. Konto użytkownika umożliwi korzystanie z naszej strony internetowej w celu otrzymywania powiadomień o dostępnych ofertach pracy zgodnie z preferencjami użytkownika w ramach spółek stowarzyszonych METRO (www.metroag.de/en/company/company-structure).

 

Dane osobowe użytkownika przekazane podczas  tworzenia profilu do celów powiadomień o dostępnych ofertach pracy będą przetwarzane do celów związanych z obsługą tych usług. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody użytkownika i opiera się na art. 6, ust. 1,zdaniu 1, lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne  jednak użytkownik nie będzie mógł otrzymywać powiadomień o ofertach pracy, jeśli nie poda swoich danych.

 

Nasza strona internetowa METRO dla osób poszukujących pracy i kandydatów oraz lokalne strony poświęcone karierze spółek zależnych METRO korzystają z technicznych rozwiązań internetowych osób trzecich, które pozwalają nam zarządzać aplikacjami. Z tego powodu nasi usługodawcy mają dostęp do danych osobowych użytkownika. Nasi usługodawcy działają w charakterze administratorów danych w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO. Spółka METRO i jej usługodawcy korzystają z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i dostępem osób trzecich. Wszelkie dane osobowe dostarczane spółce METRO lub jej usługodawcom będą transmitowane i przechowywane w formie zaszyfrowanej. Dane dostarczane podczas rejestracji do otrzymywania powiadomień o dostępnych ofertach i tworzenia profilu będą przechowywane w ramach tego rozwiązania na serwerze mieszczącym się we Frankfurcie w Niemczech. Dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione zespołom obsługi w Europie, USA i Azji, które mają dostęp do rozwiązań w celu zapewnienia wsparcia kandydatom, METRO AG i spółkom zależnym METRO. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych potrzeb w zakresie wsparcia technicznego, a jego podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, zdanie 1, lit. f) RODO. Przekazywanie danych do Azji i Stanów Zjednoczonych obejmuje przekazywanie danych do krajów trzecich poza UE i EOG. Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych w tych krajach. Przekazywanie danych opiera się na odpowiednich środkach ostrożności, tj. standardowych warunkach umownych. Użytkownik może otrzymać więcej informacji na ten temat lub kopie tych informacji od naszego specjalisty ds. ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej w ust. 1. c).


Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika innym odbiorcom bez jego zgody, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z obowiązującym prawem. Ujawnianie danych do celów wypełnienia zobowiązania prawnego opiera się na art. 6, ust. 1, zdaniu 1, lit. c) RODO. 

Na podstawie zgody użytkownika przechowujemy jego dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do przesyłania powiadomień o pracy, jeśli przepisy prawa nie wymagają inaczej. Przechowywanie danych do celów wypełnienia zobowiązania prawnego opiera się na art. 6, ust. 1, zdaniu 1, lit. c) RODO.  Profil użytkownika i załączone dane osobowe będą przechowywane do czasu dezaktywacji konta przez użytkownika przez opcję dezaktywacji lub do czasu złożenia przez użytkownika wniosku o dezaktywację konta.

 

b) Komunikacja e-mailowa

Po rejestracji na stronie internetowej METRO dla osób poszukujących pracy i kandydatów lub na stronie należącej do spółek zależnych METRO lub przez nie obsługiwanej adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany do przesyłania wiadomości e-mail do celu przekazywania użytkownikowi informacji dotyczących kariery i innych istotnych informacji. Otrzymywane wiadomości e-mail mogą również zawierać dane do logowania oraz ogłoszenia dotyczące wygaśnięcia ważności konta oraz powiadomienia o interesujących ofertach pracy wybranych na podstawie profilu użytkownika i określonych przez niego preferencji. Takie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody użytkownika i opiera się na art. 6 ust. 1 zdaniu 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania adresu e-mail nie będziemy mogli przesyłać użytkownikowi wiadomości e-mail. Adres e-mail użytkownika będzie przechowywany do czasu wycofania zgody przez użytkownika i do momentu dezaktywacji konta. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości e-mail od spółki METRO lub jej spółek stowarzyszonych, ma on możliwość zarządzania swoimi preferencjami i ustawieniami w swoim Profilu. Aby to zrobić, należy kliknąć link w powiadomieniu o ofercie pracy „rezygnuj z subskrypcji” lub skontaktować się z administratorem naszego portalu i poprosić o pomoc w rezygnacji z powiadomień (administrator@taleo.metro.jobs).

 

c) Pliki cookies

Strona internetowa firmy METRO dla osób poszukujących pracy i kandydatów korzysta z rozwiązań technicznych w celu przekazywania informacji dotyczących karier i ofert pracy. Obejmuje to stosowanie plików cookies. Pliki cookies i cookies sesyjne to małe pliki tekstowe przesyłane do przeglądarki użytkownika, które będą przechowywane na jego komputerze. Pliki cookies i cookies sesyjne są wykorzystywane na naszych stronach internetowych w celu umożliwienia i ułatwienia wyszukiwania i rejestracji, na przykład poprzez zapisanie lokalizacji i danych do logowania. Pliki cookies i cookies sesyjne mogą również dostarczać informacje na temat urządzenia, z którego korzysta użytkownik, przeglądarki i wersji przeglądarki, aby pomóc w wyświetlaniu treści na stronie internetowej. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6, ust. 1 zdaniu 1, lit. f) RODO. Jest ono niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych potrzeb w zakresie zapewniania i usprawniania funkcjonalności naszej strony internetowej. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookies i cookies sesyjnych, nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej w zakresie otrzymywania informacji o ofertach pracy. Cookies sesyjne zostaną automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Pozostałe pliki cookies będą przechowywane do czasu utraty ważności lub usunięcia ich przez użytkownika. Użytkownik może kontrolować, przeglądać i usuwać pliki cookies w dowolnym czasie w swojej przeglądarce w ustawieniach i/lub opcjach przeglądarki. W ten sposób użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przechowywanie plików cookies poprzez skonfigurowanie przeglądarki, tak aby informowała użytkownika przed zapisaniem plików cookies.

 

d) Dane o osobach odwiedzających stronę

Dane osób odwiedzających stronę i dane kandydatów, które zostały poddane anonimizacji, będą zbierane przez nasze rozwiązania techniczne w związku ze stroną internetową METRO dla osób szukających pracy i kandydatów w celu rejestracji wizyt użytkownika na poszczególnych podstronach. W takim przypadku zarejestrowane dane mogą obejmować adres IP użytkownika, który jednak jest natychmiast usuwany, system operacyjny urządzenia, z którego użytkownik wszedł na stronę, stronę internetową, z której użytkownik wszedł na naszą stronę, odwiedzane strony internetowe lub słowa podane przy wyszukiwaniu naszej strony internetowej. Przed użyciem dane są zawsze poddawane anonimizacji. Jest to wykonywane do celów statystycznych i celów bezpieczeństwa. Jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych potrzeb w zakresie usprawniania i zabezpieczania naszych usług. Takie przetwarzanie danych opiera się na art. 6, ust. 1 zdaniu 1, lit. f) RODO.  Przekazanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Stały rozwój internetu wymaga wprowadzania okresowych zmian w Powiadomieniach dotyczących ochrony danych. Zachowujemy prawo do wprowadzania takich niezbędnych zmian.

 

3. Prawa użytkownika

 

Jako podmiot przekazujący dane użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych, przesyłając wiadomość na adres wskazany powyżej w punkcie 1. c), aby skorzystać z przysługujących mu praw zgodnie z RODO. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • prawo do otrzymywania informacji na temat przetwarzania danych oraz egzemplarza przetwarzanych danych (prawo dostępu, art. 15 RODO);
 • prawo do żądania, aby niepoprawne dane zostały skorygowane lub niepełne dane uzupełnione (prawo do sprostowania danych, art. 16 RODO);
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych i, jeśli dane osobowe zostały upublicznione, przekazania innym administratorom żądania usunięcia danych (prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO);
 • prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących podmiotu przekazującego dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie dającym możliwość odczytu maszynowego oraz żądania przekazania tych danych innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO);
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu zatrzymania dalszego przetwarzania (prawo do sprzeciwu, art. 21 RODO);
 • prawo do wycofania zgody przekazanej w dowolnym czasie, aby zatrzymać przetwarzanie danych realizowanie na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika; wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego na podstawie zgody użytkownika przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody, art. 7 RODO);
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych stanowi naruszenie RODO (prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, art. 77 RODO).